• ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การรับสมัครลูกเรือชุดแรกของสายการบินไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์

30 กรกฎาคม 2562

สายการบินไทยซัมเมอร์แอร์เวยส์ สายการบินน้องใหม่ป้ายแดงรายล่าสุดที่ได้รับใบอนุญาต AOL จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือ รุ่นที่ 1 เพื่อเข้าเป็นสมาชิกของครอบครัวซัมเมอร์

แผนกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ได้วางแผนในการเปิดรับสมัครลูกเรือ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งเอกสารการสมัครงานแบบออนไลน์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าวมากกว่า 1,600 ราย และเนื่องด้วยมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนและมีบุคลิกภาพที่น่าสนใจ ให้เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรอบการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น ประมาณ 800 กว่าราย โดยที่กระบวนการการรับสมัครลูกเรือในครั้งนี้ จะแบ่งขั้นตอนทั้งหมดออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น รอบการทำกิจกรรมกลุ่มการทดสอบการว่ายน้ำ และการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้าย ซึ่งการคัดเลือกและการพิจารณาผู้สมัคร จะเป็นไปตามมาตรฐาน อย่างถูกต้องและยุติธรรม และเพื่อให้ได้พนักงานที่เหมาะสมที่สุดแก่องค์กร โดยระยะเวลาในการคัดเลือกและการสัมภาษณ์จะอยู่ในช่วงระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม และจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2562 นี้ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มทำการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน หรือประมาณเกือบ 2 เดือน เพื่อให้ได้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรองรับการปฏิบัติการการบินบนเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของไทยซัมเมอร์แอร์เวยส์จากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ในช่วงต้นปี 2563 นี้