• ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

สายการบินไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์ ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ

21 พฤษภาคม 2562

สายการบินไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์ ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศจากกระทรวงคมนาคม เลขที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562