• ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

สายการบินไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 2

13 กันยายน 2562

(13 ก.ย.62) เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จ.ชลบุรี ผู้บริหาร บริษัท ไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 2 หรือ Take-off Conference Chapter 2 : Ascending to the New Height โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และ ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดพิธีภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม การบินทั้งภาครัฐและเอกชน