• ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ Mr. Alfie Wee ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ บริษัท JEPPESEN ASIA/PACIFIC ของบริษัท โบอิ้ง

8 มกราคม 2563

ไทยซัมเมอร์แอร์เวย์ได้จัดฝึกอบรบระบบฐานข้อมูล JetplannerPro(JPP)ในระหว่างวันที่ 8 - 14 มกราคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งของแผนกศูนย์ควบคุมปฏิบัติการบิน-ฝ่ายปฏิบัติการบิน ซึ่ง ไทยซัมเมอร์แอร์เวย์วางแผนที่จะเปิดให้บริการได้ภายในต้นปีนี้