• ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายใหม่ (รุ่นที่ 1)

22 มกราคม 2563

แผนกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการบิน สายการบินไทยซัมเมอร์แอร์เวย์ส ได้นำพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและการทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรฯในรายวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, กฏระเบียบข้อบังคับด้านสินค้าและวัตถุอันตราย, การจัดการด้านความปลอดภัยการบิน และการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน ณ สถานที่ฝึกอบรม สถานบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศไทยและศูนย์ฝึกอบรมไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 09 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์การฝึกอบรมพนักงานฯ เพื่อให้ได้รับความรู้และความชำนาญสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซัมเมอร์แอร์เวย์