• ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของครอบครัว ไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์

19 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสของสายการบินไทยซัมเมอร์แอร์เวย์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขในบรรยากาศที่ใกล้ชิดระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในขององค์กร ที่กำลังเติบโตไปข้างหน้าด้วยกัน